ข่าวใหม่อัพเดท » ข่าวดี ! เพิ่มเบี้ยความพิการ 1,000 บาท

ข่าวดี ! เพิ่มเบี้ยความพิการ 1,000 บาท

13 ตุลาคม 2020
0

ข่าวดี เพิ่มเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการกว่า 1.2 ล้านรายที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท ตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ซึ่งเป็นผู้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มรับเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม

  • ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท
  • ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 และ 1479 Website : www.thaigov.go.th

#ไทยคู่ฟ้า

Cr : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี


ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่