ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้ว่าฯ ยะลา มอบบ้านแก่น้องพิการ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองผู้ว่าฯ ยะลา มอบบ้านแก่น้องพิการ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9 ตุลาคม 2019
0

          วันที่ 8 ต.ค. 62 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่น้องพิการ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง (Day Care)” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ณ บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานเหล่ากาชาดอำเภอจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา อำเภอยะหา ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้ง พัดลมตั้งโต๊ะ หม้อหุงข้าว ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่เด็กหญิงนูรฟาตีนันท์ บาโงสะนอ และครอบครัว หลังจากนั้น คณะ ได้เดินทางไปมอบบ้านหลังที่ 2 ให้แก่ เด็กหญิงนูรอัฟดา ยีระกูดา เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และมอบบ้านอีก 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา อีกด้วย ทั้งนี้ ครอบครัวของน้องพิการทางสมองต่างขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้        

          สำหรับการมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่น้องพิการทางสมอง (Day Care) ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่น้องพิการทางสมอง (Day Care) จำนวน 20 หลังคาเรือน ๆ ละ 50,000 บาท

          โดยในพื้นที่อำเภอยะหา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่น้องพิการทางสมอง จำนวน 4 หลังคาเรือน และมีการดำเนินงานในรูปของการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อำเภอยะหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหา กองทุนพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุกจังหวัดยะลา จนทำให้การดำเนินงานดังกล่าว ประสบความสำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูล : สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สำนักข่าวความมั่นคง