ข่าวใหม่อัพเดท » แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการร่วม หลักเขต แดน 34 และ 36/100 อ.สะบ้าย้อย สงขลา สร้างความร่วมมือ ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างยั่งยืน

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการร่วม หลักเขต แดน 34 และ 36/100 อ.สะบ้าย้อย สงขลา สร้างความร่วมมือ ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างยั่งยืน

15 กรกฎาคม 2023
0

สงขลา/สะบ้าย้อย – เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการร่วม หลักเขต แดน 34 และ 36/100 อ.สะบ้าย้อย สงขลา สร้างความร่วมมือ ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างยั่งยืน

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานฐานปฏิบัติการร่วม ไทย-มาเลเซีย ณ หลักเขตแดนที่ 36/100 และ หลักเขตแดนไทยมาเลเซียที่ 34 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

ซึ่งฐานปฏิบัติการร่วมดังกล่าว เกิดจากการร่วมหารือและตกลงกันของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อปี 2563 ซึ่งในขณะนั้น พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ปธ.LWG(ไทย) โดยได้หารือร่วมกับ พลโท Dato’ Haji Mohd Nazir bin Haji Mami ผบ.กกล.ทบ.สนาม ตต. /ปธ.RBC (มาเลเซีย) ในขณะนั้น จนเกิดเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีตลอดมา

ทั้งนี้ แม่ทัพภาค 4 ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการ ขอให้ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน พร้อมสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการป้องกัน การกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง การขนสินค้าผิดกฎหมาย ยาเสพรติด การตัดไม้ทำลายป่า โดยจะมีรั้วแบ่งเขตแดนแบบคู่ขนานระหว่างไทยและมาเลเซีย บางจุดเป็นพื้นที่ล่อแหลม ที่กลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรง มักใช้ลักลอบข้ามแดน และขนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถจับกลุ่มแรงงานลักลอบข้ามแดน และการขนยาเสพติดมาแล้ว พร้อมฝากผู้นำท้องถิ่นได้ช่วยดูแลเป็นสื่อกลาง โดยให้ประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลบ้านของตนให้ปลอดภัยด้วย

ซึ่งในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมให้กำลังใจและพูดคุยทักทายกับกองกำลังทหารประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการประสานสอดคล้องเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป


ภาพ//ข่าว @มณีรัตน์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา