ข่าวใหม่อัพเดท » สุโขทัย – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

สุโขทัย – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

18 กันยายน 2019
0

          วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีข้าราชการ นักเรียนและประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2529 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมประมงทุกจังหวัด ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

          โดยเน้นรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งตรงกับวันประมงแห่งชาติด้วย โดยในปีนี้จังหวัดสุโขทัยได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคือปลายี่สกเทศ จำนวน 250,000 ตัว


ภาพข่าว:วิชัย สิทธิพันธ์
นายพงศ์เทพ สาคร รายงานจากจังหวัดสุโขทัย