ข่าวใหม่อัพเดท » สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2566

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2566

10 มีนาคม 2023
0

จันทบุรี – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2566

บ่ายวันนี้ ( 10 มีค.66 ) ที่ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ มีกระโดน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2566 ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ใน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ตีกอล์ฟ , วิ่งกระสอบ 100 เมตร, วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม 4×100 เมตร, ชักกะเย่อทีมผสม, วิ่งตะขาบทีมผสม (เรือบก), ตะกร้อวง, วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนทีมผสม, วิ่งสามขาทีมผสม , และเปตอง

โดยพิธีเปิดจะมีในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีประจําปี 2566 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่ บุคลากรในท้องถิ่น สร้างพลานามัยที่ดี สร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง หน่วยงานในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี อย่างเป็นระบบ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก