ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จัดขบวนพาเหรดโชว์ความงดงาม วันเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี2562

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จัดขบวนพาเหรดโชว์ความงดงาม วันเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี2562

1 กันยายน 2019
0

          วันนี้ 30 ส.ค.62 พันจ่าตรี วิริยะ เผ่าพันธุ์ (โค้ชมะ) โค้ชสโมสรฟุตบอลราชนาวี เอฟซี มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2562 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธัมมสิริศึกษาฯ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาฯ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          และสำหรับในช่วงเช้าได้มีการเดินขบวนพาเหรดซึ่งได้เดินจากวัดสัตหีบไปรอบๆตลาด มีการแต่งกายเป็นแฟนซี สวยงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตา สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ผ่านมาพบเห็นเป็นอย่างมาก และมีการโชว์การแสดงการเต้นประกอบเพลง ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการแข่งขันกีฑาในประเภทต่างๆ ของเด็กนักเรียนอีกด้วย

          นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฑาธัมมสิริเกมส์โรงเรียนได้จัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 50 ปีแล้ว ในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฑา 57รายการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้ 1เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ 6เพื่อให้นักเรียนร็จักการวางแผนในการทำงาน

          พันจ่าตรี วิริยะ เผ่าพันธุ์ กล่าวว่า การกีฬานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างได้ การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู๋เสอมถึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ครวหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข็ง และชนะใจคนดู ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323