ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

13 พฤษภาคม 2022
0

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นายวรยุทธ นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดีนายอำเภอเมืองลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค_บริโภค สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นายสนธยา เรียนสุภาธง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สัมมนาซอย 8 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน อาศัยอยู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 ปีพรรษา บ้านปูนชั้นเดียวหลังเล็ก มีความมั่นคง อาศัยอยู่เพียงลำพัง ลูกอาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะมาดูแลเป็นบางครั้ง เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ไม่สามารถเดินได้ ครอบครัวยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ได้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท เบี้ยความพิการ 800 บาท ต่อเดือน ตลอดทั้งเดือนมีรายได้ 1,400 บาท

2.นายถวิล ไทยเด็ด อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ต่อบ้านแป้น อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ไม่มีอาชีพ เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง จากสาธารณสุข(Tp MAp) ไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่บ้านคนเดียว(เป็นผู้อาศัยไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง) มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาทและเงินสวัสดิการแห่งรัฐ มีปัญหาสุขภาพเรื่องการเคลื่อนไหวเดิน ลำบาก มีปัญหาที่เข่าและข้อเท้าสภาพบ้านเป็นไม้ค่อนข้างกรุพัง ผู้สูงอายุเดินขึ้นบ้านค่อนข้างลำบาก

3.นางกรองแก้ว สิทธิโรจน์ อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 4 ต. บ้านแป้น อ. เมืองจ. ลำพูน ไม่มีอาชีพ เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจากสาธารณสุข อาศัยอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากบุตรและสามี ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ทำให้ขาดเสาหลักในการดำรงชีวิต อีกครั้ง ประกอบกับภาวะร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และการเคลื่อนไหวลำบากเดินลำบาก (เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีบ้าน 2 ชั้นสภาพกึ่งปูนและไม้สภาพบางส่วนของบ้านค่อนข้างทรุดโทรม

4.นางสาวศิริพร บุญมา อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 113/2 หมู่ 6 ต. ป่าสัก อ.เมือง จ. ลำพูน ไม่มีอาชีพ(ว่างงาน) มีแม่ชื่อ นางบุญมา เอาบุญมา 70 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลูกสาวคอยดูแลมีเพียงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุ บ้านเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว เช่าเดือนละ 2,000 บาท อาศัยอยู่สองคนแม่ลูก มีพี่ชายของแม่มาเยี่ยมผลัดเปลี่ยนกันดูแล

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความห่วงใยผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการประสานงานนายอำเภอแต่ละพื้นที่และท้องถิ่น โรงพยาบาลรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ผู้ป่วยและผู้พิการเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป