ข่าวใหม่อัพเดท » “นราพัฒน์” เดินหน้าสร้างตลาดส่งออกพร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์

“นราพัฒน์” เดินหน้าสร้างตลาดส่งออกพร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์

22 มกราคม 2022
0

“นราพัฒน์ เดินหน้าสร้างตลาดส่งออกพร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์”

21 มกราคม 2565 นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้น ต. ท่าแฝก อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณยกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. กลุ่มโคขุนพื้นเมือง
  2. กลุ่มอนุรักษ์โคเพื่อจำหน่าย
  3. กลุ่มงอมมดซิตี้

การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายนราพัฒน์ มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโดยเน้นการสร้างตลาดที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับมาตรฐานเกษตรกรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มต่อไปในระยะยาว จึงได้ประสานสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย โดยมี คุณนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับความรู้ สร้างมาตรฐานและเชื่อมต่อตลาดส่งออกให้กลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตอบรับเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะยกระดับกลุ่มให้สอดรับกับความต้องการของตลาดต่อไป


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน