ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ร.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/64 หน่วย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ผบ.ร.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/64 หน่วย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

5 สิงหาคม 2021
0

นครพนม – ผบ.ร.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/64 หน่วย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

วันที่ 4 ส.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมคณะนายทหาร และกำลังพลหน่วย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ให้การต้อนรับ พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 โดย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) และคณะได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง เพื่อแสดงความเคารพวีรกรรมพระยอดเมืองขวาง ที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติสืบไป

จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในกิจการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ระดับหมวดปืนเล็ก (LFX) และมอบขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก ณ สนาม ยิงปืนทราบระยะหลังค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม

และได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกทหารใหม่ของ ร.3พัน.3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการฝึก และการดูแลทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้การฝึกและพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิด แบบ Bubble and Seal จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้น ตามมาตรการการรับทหารกองประจำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ความพร้อมด้านการฝึกแบบ New normal

และที่สำคัญได้ให้คำแนะนำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มาตรการที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการฝึกทหารใหม่ ให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและเป็นไปตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)เทพพนม รายงาน