ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพระพร “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพระพร “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก

13 มีนาคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ความว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส
นครรัฐวาติกัน

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณภิเษกพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระสำราญตลอดไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว