ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำ รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำ รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

10 กุมภาพันธ์ 2021
0

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำ รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 เน้นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันนี้ (8 ก.พ. 64) ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสุวิทย์ นาคเป้า หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

            นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งหากประชากรครึ่งหนึ่งติดยาเสพติดก็จะทำให้พื้นที่นั้นไม่เกิดการพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า เนื่องจากผู้ที่ติดยาเสพติดจะไม่คิดพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสังคม จึงขอให้ทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด โดยต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติดส่วนหนึ่งมาจากการชักชวนของเพื่อน ถ้ามีเพื่อนชักชวนไปในทางที่ไม่ดีควรจะเลิกคบและแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี เชื่อว่าเยาวชนแกนนำจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคตทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีทางเลือก 2 ทาง คือ ติดคุก และต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควรด้วยพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดสามารถเลิกได้แต่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากพอ

            กิจกรรมพื้นที่ปลอดปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เป้าหมายผู้รับการอบรม คือ เยาวชนแกนนำจากทุกอำเภอ จำนวน 130 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้กับเยาวชนแกนนำ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่


ข้อมูล : thainews (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)