ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

กอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

9 กุมภาพันธ์ 2021
0

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 10.00 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!