ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน มอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน มอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

13 มกราคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของประเทศ ไทย ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ครอบครัว นายบุญญสิทธิ์ นางถนอม ทิพคูนอก สามีภรรยา ณ ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายทั้งหลัง

และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก ใหม่ พระราชทานแก่ราษฎรด้วย ทั้ง หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ต่อไป ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว ทิพคูนอก และราษฎรเป็นล้นพ้น

ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก เพื่อติดตามการก่อสร้าง กับพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎรด้วย