ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ร่วมพิธีเปิดการอบรมค่าย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 !!

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ร่วมพิธีเปิดการอบรมค่าย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 !!

13 มกราคม 2021
0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดการอบรมค่าย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564!!

วันพุธที่ 13 ม.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมค่าย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประ มาณ 2564 โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ

รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น !!