ข่าวใหม่อัพเดท » เทศบาลนครยะลา เฝ้าระวังป้องกันโควิด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานพม่า

เทศบาลนครยะลา เฝ้าระวังป้องกันโควิด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานพม่า

26 ธันวาคม 2020
0

เนื่องจากขณะนี้ได้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายจังหวัด และอาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จึงได้ประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเฝ้าระวัง และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและ อสม.ในเขตเทศบาล ร่วมคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดทำประวัติ ข้อมูล เป็นการเฝ้าระวังป้องกันเบื้องต้น เทศบาลนครยะลาจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีธุรกรรมติดต่อโดยตรงกับจังหวัดสมุทรสาคร และปริมณฑล ผู้ขับรถบรรทุกขนส่งที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำจากจังหวัดภาคกลาง ผู้ประกอบการ ที่มีแรงงานข้ามชาติทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาด โดยให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครยะลา โดยด่วน

ล่าสุด วันนี้ ( 25 ธ.ค. 63) ทางเจ้าหน้าที่จากกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา ได้มีแผนออกตรวจวัดไข้และหาเชื้อ ภายในแคมป์ที่พักคนงานชาวพม่า ภายในเขตเทศบาลนครยะลา โดยวันนี้ได้ออกตรวจแคมป์ที่พักคนงานพม่า ของบริษัท ภรณ์เพียร ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนจารูพัฒนา เทศบาลนครยะลา ซึ่งมีชาวพม่าพักอยู่ประมาณ 50 คน ผลตรวจวัดไข้ในเบื้องต้น ซึ่งทุกคนมีอาการปกติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย

จากการปฏิบัติออกตรวจตามแคมป์ ชาวพม่า ที่ผ่านมายังไม่พบการติดเชื้อ ถึงแม้ว่าผลการตรวจฯไม่พบเชื้อ แต่บุคคลเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังตนเองอยู่ในที่พัก และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจังหวัดยะลามีมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และมาตรการเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง


ข้อมูล : siamrath