ข่าวใหม่อัพเดท » กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อ จันทบุรีไม่ทน รวมตัวชุมนุมเรียกร้องที่บริเวณหน้าโรงเรียนประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกันบุคคลที่ 3 สร้างสถานการณ์

กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อ จันทบุรีไม่ทน รวมตัวชุมนุมเรียกร้องที่บริเวณหน้าโรงเรียนประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกันบุคคลที่ 3 สร้างสถานการณ์

20 ตุลาคม 2020
0

กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อ จันทบุรีไม่ทน รวมตัวชุมนุมเรียกร้องที่บริเวณหน้าโรงเรียนประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันบุคคลที่ 3 สร้างสถานการณ์

เย็นวันนี้ ( 20 9.8.63 ) เวลาประมาณ 17.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมในจังหวัดจันทบุรี ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมทั้งประชาชน ได้เดินทางมารวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณถนนศรียานุสรณ์ หน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จันทบุรี ไม่มีแกนนำที่ชัดเจน มีเพียงนักเรียนชายและหญิงสลับสับเปลี่ยนกันปราศรัยบนฟุตบาท โดยใช้ไมโคร โฟนเครื่องกระจายเสียงติดรถยนต์ เชิญชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมขึ้นมาปราศรัยแสดงความคิดเห็น เนื้อหาสาระของการเรียกร้อง ประกอบด้วย ขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาและลาออก วิงวอนให้แก้กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบคอยสังเกตการณ์รักษาความสงบ เรียบ ร้อย และป้องกันบุคคลที่ 3 สร้างความวุ่นวาย สถานการณ์โดยรวมของเหตุ การณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายแต่อย่างใด

สำหรับการชุมนุม มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมชุมนุมป้องกันโควิด -19 พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและขอให้ตระ หนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชุมนุม ให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบไม่ทำลายสิ่งของสถานที่สาธารณะ ไม่ใช้ความรุนแรง ทำร้ายผู้อื่น เคารพกฎหมาย ป้องกันผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและต้องระวังสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ขณะเดียวกันก็ย้ำกับกลุ่มร่วมผู้ชุมนุมว่าได้ขอใช้พื้นที่ไว้เพียงเวลา 18.00 น.


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก