ข่าวใหม่อัพเดท » กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ปีที่ 5

กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ปีที่ 5

14 มีนาคม 2020
0

กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ปีที่ 5 มุ่งเน้นให้เยาวชน มีความสามัคคี อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม และห่างไกลจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ สนามฟุตซอล เดอะฟาตอนี สเตเดียม ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” จัดขึ้นโดย ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, สมาชิกโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม และรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี หน่วยงานราชการในพื้นที่, ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่, เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้กีฬาเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “กีฬารู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจทางด้านกีฬา และเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของ ความรัก และความสามัคคี ซึ่งเปิดรับสมัครเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อายุระหว่าง 18 – 24 ปี ซึ่งภายในทีมมีทั้งเยาวชนไทย – พุทธ และไทย – มุสลิม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ โดยรอบคัดเลือกในระดับจังหวัด กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 112 ทีม โดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศและเป็นการพบกันระหว่างทีม BURGERZOFF และทีม Hunter จากจังหวัดปัตตานีทั้งคู่ ซึ่งทีม BURGERZOFF สามารถเอาชนะชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศในครั้งนี้ไปได้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่