ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับ ศอ.บต. ถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้

ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับ ศอ.บต. ถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้

18 พฤศจิกายน 2019
0

วันนี้ (16 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจ กรรมช่วยเหลือทางสังคม โดยมีผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. จำนวน 30 คน เข้าร่วม

       นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเติมช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า และการจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย

       อย่างไรก็ตาม ตลอดการประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ให้ความสำคัญถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  อาทิ การสร้างบ้านสุขใจ คนยากจน, การแจกทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า, การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนเปราะบาง และการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

#แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม #พื้นที่ชายแดนใต้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ขอบคุณข้อมูล : thainews

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.