ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯปัตตานี-เยี่ยมชมและดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองที่สวนลองกอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

ผู้ว่าฯปัตตานี-เยี่ยมชมและดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองที่สวนลองกอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

9 ตุลาคม 2019
40   0

ผู้ว่าฯ ปัตตานี เยี่ยมชมและดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองที่สวนลองกอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

         วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต และคัดแยกจัดเก็บลงในลังกระดาษเพื่อจัดเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         สำหรับสวนลองกองแห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2536 นายดอรอแม็ง คาลี เกษตรกรตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนลองกองแห่งนี้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อที่ 2 ไร่ มี และทางจังหวัดได้ช่วยดูแลสวนแห่งนี้มาโดยตลอด ขณะนี้ลองกองสุกแล้ว ทางจังหวัดปัตตานีจึงได้มาเก็บเกี่ยว มี ซึ่งจะได้นำขึ้นไปทูลเกล้าฯ ถวายที่กรุงเทพฯ ต่อไป.

ภาพ/ข่าว อับดุลมาลิก เจ๊ะตีรอกี สำนักข่าวความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้