ข่าวใหม่อัพเดท » นครพนม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมศักยภาพ SME ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นครพนม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมศักยภาพ SME ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

25 พฤษภาคม 2023
0

นครพนม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมศักยภาพ SME ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจรจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้แนวการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับ CEO และผู้ประกอบการ SME พร้อมให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการขอรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการ ,เงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการออกงานแสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ,แฟลตฟอร์มด้านการตลาด และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ในการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้เติบโตและขยายเครือข่ายทางธุระกิจอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมเวลาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เพลิงพระกาฬ /เทพข่าวร้อน สำนักข่าวความมั่นคงจังหวัดนครพนม รายงาน