ข่าวใหม่อัพเดท » ศอ.จิตอาสาพระราชทานมทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก”

ศอ.จิตอาสาพระราชทานมทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก”

21 มกราคม 2023
0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อม สมาคมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 37 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก”

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตรย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชนชาติไทย ในการกอบกู้เอกราชจากอริยราชศัตรู ให้ทุกคนในชาติได้อยู่อย่างผาสุข ร่มเย็น ทรงเป็นแบบอย่างในความกล้าหาญ และเป็นศูนย์ร่วมใจของชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น สร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคี เป็นที่สรรเสริญเคารพศรัทธา และเป็นแบบอย่างของคนในชาติไทยเรื่อยมา จนทำให้ไทยยังคงเป็นไทย ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครจนทุกวันนี้ รวมถึงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์, เหล่าวีระชนผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อให้คนในชาติได้อยู่อย่างสุขสบาย ปลอดภัย และมีความร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตรย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชนชาติไทย ในการกอบกู้เอกราชจากอริยราชศัตรู ให้ทุกคนในชาติได้อยู่อย่างผาสุข ร่มเย็น ทรงเป็นแบบอย่างในความกล้าหาญ และเป็นศูนย์ร่วมใจของชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น สร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคี เป็นที่สรรเสริญเคารพศรัทธา และเป็นแบบอย่างของคนในชาติไทยเรื่อยมา จนทำให้ไทยยังคงเป็นไทย ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครจนทุกวันนี้ รวมถึงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์, เหล่าวีระชนผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อให้คนในชาติได้อยู่อย่างสุขสบาย ปลอดภัย และมีความร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดหลุมเพื่อเตรียมเทฐานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช บริเวณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 บริจาคโลหิต เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตรย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชนชาติไทย ในการกอบกู้เอกราชจากอริยราชศัตรู ให้ทุกคนในชาติได้อยู่อย่างผาสุข ร่มเย็น ทรงเป็นแบบอย่างในความกล้าหาญ และเป็นศูนย์ร่วมใจของชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ปริมาณโลหิต 5,400 ซีซี


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน