ข่าวใหม่อัพเดท » ชาวบ้านยกมือคัดค้านการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ที่จะผุดกลางชุมชน

ชาวบ้านยกมือคัดค้านการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ที่จะผุดกลางชุมชน

3 ธันวาคม 2022
0

ชาวบ้านยกมือคัดค้านการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ที่จะผุดกลางชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล ที่ตั้ง ซอยศรีด่าน 20 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดยเสียงส่วนมากคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการสร้างสนามบินดังกล่าว อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้มีเพียงบริษัทเอกชนมารับฟังความคิดเห็นไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้คำตอบชาวบ้านและชุมชนได้

สืบเนื่องจาก นายสิรินทร์ เสรีธรณกุล มีความประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลสำหรับเฮลิคอปเตอร์(Sirin Heliport) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก และเพื่อเป็นช่องทางในการเดินทางออกจากจังหวัดสมุทร ปราการ สู่พ้นที่ต่างจังหวัดห่างไกล และยังเป็นพื้นที่ขึ้นลงสำรองของหน่วยงานราชการ เช่นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการประชาคมขึ้นมา

นายยุทธนา วิญญูพงพันธ์ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ระบุว่า ตั้งอยู่ที่ซอยศรีด่าน20 แต่พวกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ก็ได้มาศึกษาข้อมูลต่างๆก็พบว่า สนามบินแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในซอยศรีด่าน 20 แต่ตั้งอยู่ที่ซ.ศรีด่าน 22ซึ่งถัดไป 1 ซอย และวันนี้ที่มาเข้ารับฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ ที่จัดตั้งมามีไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ กองการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงคุณสิรินทร์ เจ้าของโครงการ ไม่ได้มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้วย ทำให้การประชุมในครั้งนี้ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตอบข้อซักถามจากลูกบ้านได้ ทำให้ลูกบ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบองค์ประชุม โดยมีมติโดยส่วนรวม เห็นควรให้ยกเลิกการประชุมในครั้งนี้ไป โดยโครงการสนามบินส่วนบุคคล ที่จะทำในครั้งนี้ มาขึ้นในพื้นที่ชุมชน ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติ และหมู่บ้านอีกหลายแห่ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และโครงการนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงขอคัดค้านการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวจนถึงที่สุด

อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ก็นำป้ายประกาศมาติดที่ป้ายประกาศของหมู่บ้าน ซึ่งลูกบ้านแทบจะไม่ได้ดูป้ายประกาศเลย ทำให้อีกหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้ และทุกคนก็สงสัยว่า ซอยศรีด่าน20 ก็จะเป็นหมู่บ้านรอยัลปาล์มวิลล่า ไม่มีพื้นที่เหลือให้ทำสนามบิน ก็อยากจะถามเจ้าของว่า ทำไมถึงเขียนว่าก่อสร้างในซอยศรีด่าน 20 ก็ไม่มีคำตอบให้ โดยข้อมูลที่เขาให้มาในเบื้องต้นนั้น เขียนมาเพื่อเอื้อประโยชน์กับฝ่ายที่จะจัดตั้งสนามบินมากกว่า ซึ่งมีข้อมูลย้อนแย้ง อย่างเช่น สร้างเพื่อที่จอดกองแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งกองแพทย์ฉุกเฉินเขาก็มีที่ลงของเขาอยู่แล้ว

เราไม่อยากให้การประชุมครั้งนี้มีผลสรุป เพราะว่าตามระเบียบ หากมีข้อมูลส่งถึงกองการบินพลเรือน เราเกรงว่าข้อมูลที่สรุปไป เราจะไม่เห็นอีกแล้ว เราจึงไม่เห็นด้วยกับการประชุมในครั้งนี้และไม่อยากให้มีข้อสรุป แต่หากทางเจ้าของอยากจะทำประชาคมรอบใหม่ก็ควรจะจัดองค์ประชุมให้ครบและตัวเจ้าของก็ควรจะมาตอบคำถามของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และหลังจากนี้ชาวบ้านจะทำหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าโครงการนี้เริ่มจากชื่อซอยก็ไม่ถูกต้องแล้วรวมทั้งบริเวณที่จะก่อสร้างสนามบินเป็นชุมชนและโรงเรียน ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการพิจารณา หากมีการเรียกประชุมประชาคมครั้งหน้าแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาครบ พวกเราก็ยินดีที่จะเข้าประชุมเพื่อจะได้ซักถามหาคำตอบที่ตรงไปตรงมา

นายวันชัย การุณย์สถิตย์ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ กล่าวว่า ผมได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองมาเรียบร้อยแล้ว 96.77% ไม่เห็นด้วยครับ เพราะมีผลกระทบทางเสียง ทางฝุ่น และด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาจถึงชีวิตด้วย อาจเกิดจากความเสียหายของเครื่องยนต์ หรือความผิดพลาดของนักบิน เพราะชีวิตคนมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ เพราะทุกครั้งที่เครื่องบินขึ้นลง มันคือความเสี่ยงทั้งสิ้น และในปลายปีหน้าโรงเรียนก็จะสร้างอาคาร 5 ชั้นขึ้นมา มีความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของการกีดขวางการขึ้นลงของเครื่องบิน และอีกประเด็นคือ ภายใน 4 ปีข้างหน้านี้ ตนมีโครงการที่จะสร้างบ้าน ซึ่งบ้านผมจะอยู่ห่างจากลานเฮลิคอปเตอร์ประมาณ 10 เมตรเท่านั้น ซึ่งโครงการก่อสร้างสนามบิน ไม่ควรจะอยู่ในลักษณะผู้หนึ่งได้แต่คนทั้งหมดเสีย มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น แต่จะให้ดีที่สุดคือให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ตรงนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนที่แท้จริงที่ให้ทางเจ้าของผู้จะสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์กลับไปคิดว่า “สุขกระจุก ทุกข์กระจาย” ไม่น่าเกิดขึ้นครับ


อัญมณี คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 095-5543516