ข่าวใหม่อัพเดท » อำเภอเมืองนครพนม เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ชายแดนไทย-ลาว

อำเภอเมืองนครพนม เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ชายแดนไทย-ลาว

25 พฤศจิกายน 2022
0

จังหวัดนครพนม – อำเภอเมืองนครพนม เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ชายแดนไทย-ลาว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วย นายสมาน เกษี ปลัดอำเภอฝ่ายสำนักงานอำเภอ และนายภาณุวัฒน์ อิ่นแก้วถา ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ประชาชนที่มีถิ่นสำนักพำนักอยู่ในพื้นที่ชายแดน ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และประสานความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

โดยมีเจ้าเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนอำเภอเมืองนครพนม ให้เจ้าหน้าที่ทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทราบและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติให้ประชาชนลาวในพื้นที่ได้รับทราบ ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


“เพลิงพระกาฬ ” สำนักข่าวความมั่นคง จังหวัดนครพนม รายงาน