ข่าวใหม่อัพเดท » หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

22 กันยายน 2022
0

จันทบุรี – หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

วันนี้ (22 ก.ย.65) ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษา โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมในพิธี และมีพระวชิรญาณโกศล หรือ พระอาจารย์คม อภิวโร เทศน์ปาฐกถาธรรมพิเศษเพื่อถวายกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เพื่อให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

โอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 50 ทุน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 20 ชุด


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก