ข่าวใหม่อัพเดท » กฟผ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กฟผ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22 มิถุนายน 2022
0

กฟผ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) ที่ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายไชยยศ ตั้ง วรกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน (ผู้แทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยนายณัฐพล ชัยชนะ นิติกรชาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน, นายวรุตม์ ศิริกิม หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวฯ จังหวัดลำพูน, นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ,นางสาวเรวดี ใจซื่อ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน (ผู้แทน กฟผ.) เผยว่า ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในท้องที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ ขนาด 230 กิโลโวลต์ ลำพูน 3 – จอมทอง ซึ่งกำหนดเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้ามีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 20 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 40 เมตร) ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร หลังจากนั้น จะใช้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ลำพูน 2 จอมทอง ที่มีอยู่เดิม โดยจะทําการรื้อเสาและสายส่งไฟฟ้าเดิมออก และก่อสร้างใหม่ เป็นเสาไฟฟ้าขนาด 4 วงจร

โดยกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 12 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 24 เมตร) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 49 กิโลเมตร 2. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ ขนาด 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 – ลำพูน 3 ซึ่งกำหนดเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60 เมตร) ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร โดยช่วงที่พาดผ่านท้องที่จังหวัดลำพูน มีระยะทางประมาณ


ผู้สื่อข่าวจ.ลำพูน รายงาน