ข่าวใหม่อัพเดท » หลายภาคส่วนอุตสาหกรรมจับมือร่วมจัดงาน TISS – Thailand Industrial Solutions & Services roadshow 2022

หลายภาคส่วนอุตสาหกรรมจับมือร่วมจัดงาน TISS – Thailand Industrial Solutions & Services roadshow 2022

22 มิถุนายน 2022
0

หลายภาคส่วนอุตสาหกรรมจับมือร่วมจัดงาน TISS – Thailand Industrial Solutions & Services roadshow 2022

ที่อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน TISS – Thailand Industrial Solutions & Sevices งานแสดงโซลูชั่นและส้มมนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางอำเภอศรีราชาได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

ด้วยอำเภอศรีราซาเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและด้วยความได้เปรียบของพื้นที่ตั้ง จึงได้มีการจัดตั้งขึ้นให้เป็นที่รองรับการพัฒนาสู่การเป็นท่าเรือพาณิชย์ โดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสำคัญ และยังได้ถูกนำไปผนวกกับพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC โดยให้มีการผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายพัฒนาตลาดและฐานการผลิตของไทย สู่การกระจายสินค้า การบริการ รวมถึงการลงทุน และแรงงานได้อย่างเสรี

ทั้งนี้จากการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการ
หยุดชะงักชั่วคราวนานกว่า 2 ปี เนื่องด้วยนักลงทุนจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาเจรจาธุรกิจในประเทศไทยได้ตามมาตรการของภาครัฐ แต่ด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นในขณะนี้ ทำให้ทางอำเภอและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในเขตพื้นที่มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะร่วมผลักดันนโยบายต่างๆ หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตพื้นที่ในการนี้อำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน TISS – Thailand Industrial Solutions & Services ร่วมกับ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

โดยในงานนอกจากโซลูชั่นทางด้านความปลอดภัยที่ทางสมาคมและพันธมิตรจะนำเสนอยังมีโซลูชั่นด้านอื่นๆอีกหลายด้าน อาทิ ด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านระบบบริหารจัดการอาคาร และบริการจัดการพลังงาน ด้านการผลิต ด้านระบบขนส่ง ระบบปรับอากาศและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำโดยสมาคม และบริษัทชั้นนำผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 บริษัท


ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม จ.ชลบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก