ข่าวใหม่อัพเดท » พระครูบวรธรรมคุณ ร่วมงานพิธีอายุวัฒนมงคล ปีที่ 47 และน้อมถวายกุฏิรับรองพระเถระ ของท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ปธ.9) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

พระครูบวรธรรมคุณ ร่วมงานพิธีอายุวัฒนมงคล ปีที่ 47 และน้อมถวายกุฏิรับรองพระเถระ ของท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ปธ.9) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

22 มกราคม 2022
0

เช้าวันนี้ พระครูบวรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสุราษฎร์ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ร่วมงานพิธีอายุวัฒนมงคล ปีที่ 47 และน้อมถวายกุฏิรับรองพระเถระ ของท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ปธ.9) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นแบบอย่างได้ทั้งทางปริยัติ และปฏิบัติ พูดน้อย สำรวม อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเมตตาปรารถนาดีในสหธรรมิกและศิษยานุศิษย์ จึงมีพระเถระและสหธรรมิกมาร่วมงานนี้ด้วย เป็นจำนวนมาก อาทิ หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต วัดอรัญพรหมมาราม,พระอุดมธีรคุณ วัดสุทธจินดา,พระมงคลเมธาวัฒน์ วัดนรนาถสุนทริการาม,พระมงคลรัตนสุธี วัดศาลาลอย,พระครูคุณสารสัมปัน วัดป่าคุณสารสัมปัน และพระเถระอื่นๆอีกหลายท่าน กราบมุฑิตาในความสุข ความเจริญแห่งคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณอาจารย์ ด้วยนะครับ กระผม สาธุ สาธุ สาธุ