ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

13 ตุลาคม 2021
0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักศึกษาและคณะครู-อาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และประชาชนทั่วไป

ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1,322 คน สำหรับครูอาจารย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป จะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 400 คน


มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช