ข่าวใหม่อัพเดท » ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

22 สิงหาคม 2021
0

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนคร พนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) นำความห่วงใยจากกองทัพบก ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนครพนม จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หมอเดินเท้า บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในการลง พื้นที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้สามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 หรือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ และกลุ่มเปราะบางในทุกกรณี กับหน่วยงานในพื้นที่ ในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งยังได้สอบถามข้อมูลถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป

พร้อมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ในภารกิจของกองทัพบกได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายในจังหวัดต่างๆ 37 แห่งทั่วประเทศไว้รอง รับผู้ติดเชื้อ ซึ่งประชาชนตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกได้ตามแผนที่ : google map รพ.สนาม : รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL ENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม. ทบ.พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกกรณี หรือติดต่อกับทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โทร. 042-051490 พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร) เทพพนม รายงาน