ข่าวใหม่อัพเดท » ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีส่งหมู่เรือ ไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีส่งหมู่เรือ ไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน

2 กรกฎาคม 2021
0

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือตระเวนขายแดน เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือไปปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทย – กัมพูชา ประกอบด้วย เรือหลวงตากใบ , เรือ ต.113 , เรือ ต.237 และ เรือ ต.272 พร้อมให้โอวาทและมอบกระเช้า เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชายแดนในครั้งนี้

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ กล่าวว่า การส่งหมู่เรือเข้าปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ หน้าที่สำคัญที่จะต้องยึดมั่น คือการบรรลุภารกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือกับมวลชนในทะเล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ยุติธรรม

สำหรับความสำคัญของการจัดพิธีส่งหมู่เรือฯ ก็คือ การบำรุงขวัญและกำลังใจของเหล่าทหารหาญผู้กล้า ที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการปะทะ อีกทั้งยังเป็นการอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ รวมถึงสามารถปฏิบัติภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย ได้สำเร็จลุล่วงต่อไป


ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว  จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก