ข่าวใหม่อัพเดท » “จบแล้วจ้า” พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นร.อนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร.ร บ้านคีรีเทพนิมิต จังหวัดพิจิตร

“จบแล้วจ้า” พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นร.อนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร.ร บ้านคีรีเทพนิมิต จังหวัดพิจิตร

6 เมษายน 2021
0

พิจิตร – “จบแล้วจ้า ” พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นร.อนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่6

วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเขาดินหมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีพ.ศ.2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 40 คน

โดยมีผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนอกจากจะมีพีธีมอบใบประกาศนีบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตได้จัดงานเปิดโลกวิชาการOPEN HOUSE เพื่อแสดงผลงานทางด้านการเรียนการสอนให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบอีกด้วย


ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว