ข่าวใหม่อัพเดท » การฝึกอบรม SMART HERO เยาวชน โดย กอ.รมน.ภาค ๑ ส่วนแยก 3 รุ่นที่ ๔ ณ. หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

การฝึกอบรม SMART HERO เยาวชน โดย กอ.รมน.ภาค ๑ ส่วนแยก 3 รุ่นที่ ๔ ณ. หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

6 เมษายน 2021
0

ตราด – การฝึกอบรม SMART HERO เยาวชน จากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองสํานักงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก 3 รุ่นที่ ๔ ณ.หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม SMART HERO เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จํานวน 20 คน จากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองสํานักงานรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 รุ่นที่ 4 โดยมี เรือโท นิคม ฉายาชวลิต หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 กล่าวรายงานการฝึกอบรมโครงการฯ , พระไชยยา ปิยธัมโม จากวัดคลองจาก, นางสาวรัตนกุล ตาเม่น พัฒนาการอําเภอคลองใหญ่, เจ้าหน้าที่ สภ.คลองใหญ่, และคณะครูอาจารย์นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทีมวิทยากรชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกียรติกับพิษภัยยาเสพติดที่สามารถให้การสนับสนุนภาครัฐได้หรือแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆได้ จากภัยคุกคามต้านยาเสตติด ดังนั้นทาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ได้เร่งเห็นความสําคัญของเยาวชน จึงได้จัดไห้มีการฝึกอบรมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างมาเป็นประโยชน์โดยใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก