ข่าวใหม่อัพเดท » “ครูโอ๊ะ” เยี่ยม สนามสอบปลายภาค (กศน.) ศรีราชา ฝากชื่นชมให้กำลังใจชาว (กศน.) ทั่วไทย ร่วมจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ครูโอ๊ะ” เยี่ยม สนามสอบปลายภาค (กศน.) ศรีราชา ฝากชื่นชมให้กำลังใจชาว (กศน.) ทั่วไทย ร่วมจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 เมษายน 2021
0

“ครูโอ๊ะ” เยี่ยม “สนามสอบปลายภาค (กศน.) ศรีราชา” ฝากชื่นชม-ให้กำลังใจชาว (กศน.) ทั่วไทย ร่วมจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. : นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนุชา พงษ์เกษม ผอ.(กศน.) จังหวัดชลบุรี, นางสาววรรณา กังศิริกุล ผอ.(กศน.) อำเภอศรีราชา ตลอดจนนางพิศมัย ปั้นน้อย ประธานกรรมการดำเนินการสอบ ประจำสนามสอบ คณะครู และบุคลากร (กศน.) อำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและครู (กศน.) ในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สนามสนามสอบที่ 1 ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าสอบกว่า 600 คน ซึ่งจากการเยี่ยมชมสนามสอบแห่งนี้ ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร (กศน.) ครูและบุคลากร ที่ร่วมมือร่วมใจดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องสอบ การจัดส่งข้อสอบ ผู้คุมสอบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบของนักศึกษา (กศน.) และที่สำคัญ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“ครูโอ๊ะขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมในพลังความร่วมมือของชาว (กศน.) ทุกคน ที่สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้มีความตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจทั้งครูและนักศึกษา (กศน.) ที่สนามสอบปลายภาคของศรีราชาแห่งนี้ และขอส่งกำลังใจไปถึงชาว (กศน.) ทั่วประเทศ ที่ได้เตรียมการ วางแผนตลอดจนแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดต่างๆ เพื่อให้การจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของชาว (กศน.) แบบเราๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นักศึกษา (กศน.) และประชาชน ให้ได้มีความรู้พื้นฐาน ปูทางสู่การประกอบอาชีพและการทำงานดังที่ใฝ่ฝัน มีรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด (กศน.) อำเภอศรีราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 มีมีนักศึกษา (กศน.) ศรีราชา เข้าสอบรวม 1,308 คน ในสนามสอบ 2 แห่ง แบ่งเป็น

  • สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา จำนวน 22 ห้องสอบ มีนักศึกษา กศน.เข้าสอบรวม 609 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง นักศึกษา 26 คน,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 272 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 311 คน
  • สนามสอบโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จำนวน 25 ห้องสอบ มีนักศึกษา กศน.เข้าสอบรวม 699 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง นักศึกษา 30 คน,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 332 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 337 คน

Cr.นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ปรานี บุญยรัตน์: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน