ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนอนุบาลนครนายก เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครนายก เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

4 เมษายน 2021
0

นครนายก : โรงเรียนอนุบาลนครนายก เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก นางเกตุกนก รักสนิทสกุล และว่าที่ ร.อ.พงค์ศักดิ์ จิตสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3ขวบ) จับฉลากและ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนครนายก

โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้ารับฟังการชี้แจง และขั้นตอนการดำเนินการจับฉลากในขั้นตอนต่างๆ และรอลุ้นการจับฉลากกันอย่างคึกคัก โดยมีคณะกรรมการ และตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน จากผลการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมจับฉลากต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ผลการดำเนินการเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นอย่างดี


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก