ข่าวใหม่อัพเดท » วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 เมษายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 เมษายน 2564

4 เมษายน 2021
0

นครนายก – วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 เมษายน 2564

ที่ห้องประชุมชั้น3 อาคารเกตุสายเมืองวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รศ.ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 8 ท่าน และครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 ท่าน จ

ากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่น


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก