ข่าวใหม่อัพเดท » “วัชระ” ร้องชวนปลด “สรศักดิ์” ออกจาก กก.เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เหตุขาดคุณสมบัติถูกร้องเรื่องทุจริตเพียบ

“วัชระ” ร้องชวนปลด “สรศักดิ์” ออกจาก กก.เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เหตุขาดคุณสมบัติถูกร้องเรื่องทุจริตเพียบ

30 มีนาคม 2021
0

“วัชระ” ร้องชวนปลด “สรศักดิ์” ออกจากกก.เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เหตุขาดคุณสมบัติถูกร้องเรื่องทุจริตเพียบ

วันที่ 30 มี.ค.64 เวลา 11.35 น.ที่อาคารรัฐสภา : นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่สารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาปลดนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต และขอทราบผลความคืบหน้าการสอบสวนกรณีนายสรศักดิ์ฯ ถูกชี้มีมูลคุกคามทางเพศข้าราชการหญิง และทุจริตใช้รถยนต์ของราชการ จากนั้นได้ยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมขีดเส้นขอทราบผลดำเนินการเรื่องทุจริตใช้รถราชการภายใน 7 วัน

นายวัชระฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน แต่ปรากฏว่ามีการสอดไส้แต่งตั้งนายสรศักดิ์ฯ เป็นกรรมการลำดับที่ 23 ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,600 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ขณะนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายนัฑ ผาสุข ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนายสรศักดิ์ฯ คุกคามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาได้สรุปว่านายสรศักดิ์ฯ กระทำความผิดจริงและได้รายงานลับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบนานแล้วนั้น

จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์การตั้งโครงการนี้ของสภาผู้แทนราษฎร และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการป.ป.ช.ได้รายงานลับให้ทราบอีกในกรณีนายสรศักดิ์ฯ ทุจริตกรณีใช้รถยนต์ราชการทั้งที่เบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งไปแล้ว จึงปรากฏข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดแล้วว่านายสรศักดิ์ฯ ทุจริต ไม่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ไม่สุจริตตามเจตนารมณ์ของโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตแต่อย่างใด จึงขอให้ปลดนายสรศักดิ์ฯ ออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวทันที รวมทั้งให้เรียกคืนเบี้ยประชุมที่ได้รับครั้งละ 1,600 บาทไปแล้วทุกครั้ง เพราะไม่มีคุณสมบัติมาตรฐานที่จะเป็นกรรมการบริหารโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินภาษีอากรของตนและประชาชนทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ขอทราบผลการสอบสวนการคุกคามทางเพศของนายสรศักดิ์ฯ ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 39/2562 ความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยหรือวินัยร้ายแรง ผลการสอบสวนของป.ป.ช. กรณีทุจริตใช้รถยนต์ของราชการโดยด่วนที่สุด รวมทั้งขอให้เร่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนางสาวมณฑา น้อยแย้ม ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณในฐานะผู้อนุมัติรถยนต์ราชการให้นายสรศักดิ์ฯ ไปใช้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายสรศักดิ์ฯ เบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งทุกเดือน และขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนไว้เป็นพยานทุกคน ซึ่งหากได้ผล อย่างไร ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย เพราะเรื่องทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมาก


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน