ข่าวใหม่อัพเดท » “บิ๊กปั๊ด” มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ที่มีความสามารถพิเศษ

“บิ๊กปั๊ด” มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ที่มีความสามารถพิเศษ

30 มีนาคม 2021
0

“บิ๊กปั๊ด” มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ,ดนตรี,กีฬา และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ,ดนตรี,กีฬา และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุนๆละ 10,000 บาท โดยมี คุณ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้กล่าวรายงานก่อนพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

การมอบทุนการศึกษานี้เป็นนโยบายที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินการมาโดยตลอด และมีทุนหลายประเภท เช่น ทุนผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์,ทุนบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่,ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี และทุนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เป็นต้น


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน