ข่าวใหม่อัพเดท » “เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและมอบประกาศนียบัตร รร.เอกชน ที่ปราจีนบุรี!!

“เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและมอบประกาศนียบัตร รร.เอกชน ที่ปราจีนบุรี!!

27 มีนาคม 2021
0

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม และเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัติ ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนหทัยชาติ(อ.3 และ ป.6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี(ปวช.และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 278 คน โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ. ปราจีน บุรี ผู้บริหารโรงเรียนฯ และวิทยาลัยฯให้การต้อนรับตลอดจนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยพาณิชยการปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษา การศึกษาในแต่ละระดับชั้นล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาจะนำไปสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิต ระดับอาชีวศึกษานั้นเป็นอีกก้าวอันสำคัญที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองตลอดจนครอบครัว และบางส่วนอาจจะมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาในที่นี้ถือเป็นเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ความสำเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและครูอาจารย์  การที่เราจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางใด เรื่องที่สำคัญคือ การประพฤติตน การมุ่งมั่น การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนสังคม ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาคิดอยู่เสมอว่า เราทุกคนยังมีก้าวเดินที่ต้องเดินต่อไป แต่ละย่างก้าวในการเดินทางบนเส้นทางนั้นคือความสำเร็จของชีวิต ซึ่งวัดกันที่ความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริตหลายอย่างประกอบกัน

“ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้นของทั้งสองสถาบันจงภูมิใจในตนเอง รักษาความภาคภูมิใจนี้ให้อยู่กับตนตลอดไปเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคมและประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป”

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ปรานี บุญยรัตน์ / ภาพ