ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.ขอนแก่น” ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับสูงผู้บริหาร รุ่นที่ 1

“กอ.รมน.ขอนแก่น” ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับสูงผู้บริหาร รุ่นที่ 1

19 มีนาคม 2021
0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับสูงผู้บริหาร รุ่นที่ 1 (พคบ.ขอนแก่น.รุ่นที่1)!!

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับสูงผู้บริหาร รุ่นที่ 1 (พคบ.ขอนแก่น รุ่นที่1)ระว่างวันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,ภาคเอกชน, และภาคแกนนำมวลชนภายในจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!