ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดนครนายก แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

จังหวัดนครนายก แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

19 มีนาคม 2021
0

นครนายก – จังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒน ธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่โบราณสถานเมืองดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี จ่าสิบตำรวจสกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เจ้าอาวาสวัดดงละคร ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว)ร่วมในพิธีฯ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยวัฒนธรรมทวาราวดีและขอมโบราณของแต่ละจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชื่อ“ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”การขับเคลื่อนพลัง บวร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในพื้นที่โบราณสถานเมืองดงละคร ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สต๊กก๊อกธมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโบราณสถานเมืองเพนียดและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี การต่อยอดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละพื้นที่ที่สอดคล้องกัน และการดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันต่อไป


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก