ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.นครนายก เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.นครนายก เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

16 มีนาคม 2021
0

นครนายก – กอ.รมน.นครนายก เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 15 มีนาคม 2564

ที่ทำการอ่างเก็บน้ำวังบอน ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.รมน.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

โดยมีพันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายกกล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในการลงพื้นที่ลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและการบุกรุกพื้นที่ป่าและร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเสี่ยง โดยจัดชุดปฏิบัติการฯจำนวน 2 ชุดๆละ 10 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติการครั้งละ 10 วันจำนวน 3 ครั้ง

ในโครงการดังกล่าว ประธานและผู้ร่วมโครงการได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการลาดตระเวนแก่ชุดปฏิบัติการ พร้อมร่วมพิธีปล่อยแถวการลาดตระเวนในครั้งนี้ด้วย


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก