ข่าวใหม่อัพเดท » คณะกมธ.เกษตรฯ ลงพื้นที่เดชอุดม อุบลราชธานี จัดสัมนา แนวทางการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

คณะกมธ.เกษตรฯ ลงพื้นที่เดชอุดม อุบลราชธานี จัดสัมนา แนวทางการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

15 มีนาคม 2021
0

คณะ กมธ.เกษตรฯ ลงพื้นที่เดชอุดม อุบลราชธานี จัดสัมนา แนวทางการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตร และ สหกรณ์ จัดโครงการอบรมสัมนา แนวทางการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ที่มั่นคงของภาคเกษตรอีสาน จัดโดย คณะกรรมาธิการการเกษตร และ สหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญ เกษตรกรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ นายชูวิทย์ พิทักษ์ภรภัลลพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธาน สส. ภาคอีสานพรรคเพื่อไทย ,นายสมคิด เชื้อคง รองประธานวิปฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนารายได้ของเกษตรกร โดยมีผู้แทนจาก กรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนจากธนาคารส่วเสริมเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้ และแนวทางในการสร้างรายได้

นายเอกชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคการเกษตร และ สถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะการนำข้อมูลทางการตลาดมาช่วยวางแผนการปลูกพืชในแต่ละช่วงฤดูแบบผสมผสาน และ หลากหลาย โดยเน้นการสร้างระบบนิเวศในที่ดินให้มีความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้จากพืชหลายชนิด ไม่อิงอาศัยพืชเชิงเดี่ยวชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมนาในครั้งนี้