ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษแก่ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโควิด 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษแก่ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโควิด 19

10 มีนาคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษ แก่ นพ.ปัญญา แพทย์ไทยคนแรกเสียชีวิตจากโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ ทรงมีพระราชกระแสชื่นชมเป็นแบบอย่างของผู้ศรัทธาในความดี

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 10.58 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม ไปมอบแก่ นางจิตตินนุช หาญพาณิชย์พันธุ์ ภริยานายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และทรงมีพระราชปรารภว่า นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม แม้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ทั้งยังได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อดำเนินงานสาธารณกุศลมาจวบจนปัจจุบัน นับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์

เมื่อนายแพทย์ปัญญา ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่อง จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่ นับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงเป็นที่น่าใจหายเสียดายอาลัย ไม่เฉพาะแต่ครอบครัวเท่านั้น หากยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งต่างกำลังพยายามต่อสู้ฝ่าฟัน เพื่อให้ผ่านพันวิกฤตการณ์โรคระบาดครั้งนี้ อย่างสุดกำลังความสามารถ

ด้วยทรงชื่นชมยกย่องในความดีของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ

ในการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กับเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลยิ่งแก่ครอบครัว “หาญพาณิชย์พันธุ์”

นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ บุตรชายคนโตของนายแพทย์ปัญญา ที่ตอนนี้ได้เข้ามาดำเนินงานสานต่อคลินิคของคุณพ่อ บอกว่า วินาทีที่ได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่คุณพ่อครอบครัวเราทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ขณะที่พระองค์ทรงงานพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทย แต่ก็ยังทรงคำนึงถึงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่หมอที่อยู่ต่างจังหวัด ไกลโพ้น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์มิทรงเคยทอดทิ้งในความทุกข์เศร้าใจของพสกนิกรแม้แต่ครอบครัวเราซึ่งเป็นครอบครัวหมอต่างจังหวัดที่ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งจากการทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด19 อย่างใกล้ชิดจนเป็นเหตุให้คุณพ่อติดเชื้อโรคร้ายนี้ไปด้วยและจากพวกเราทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับมา

“ครอบครัวเราทุกคนต่างรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทอดพระเนตรเห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อที่ทำหน้าที่อย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโควิด19 จนตัวเองติดเชื้อตามไปด้วย การสูญเสียครั้งนี้สำหรับครอบครัวของเรามันหนักหนาเกินที่จะรับได้ แต่การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากทั้ง2 พระองค์ในครั้งนี้เปรียบดั่งน้ำทิพย์มาประโลมหัวใจให้พวกเราทุกคนในครอบครัวดำเนินชีวิตต่อไป”

นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนและครอบครัวรู้สึกปลาบปลื้มสำนึกเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระราช ปรารภ ชื่นชมคุณพ่อให้เป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งตนและครอบครัวจะตั้งมั่นในความดีตามรอยคุณพ่ออย่างไม่ท้อถอย อันเป็นการสนองใพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์

“ตั้งแต่ผมเกิดมาและจำความได้คุณพ่อจะสอนให้ผมเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทรงงานด้านต่างๆ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเมื่อมาถึงแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงสืบสานและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่สมด็จพระบรมชนกนาถเคยทรงไว้ เพื่อให้อาณาราษฎร อยู่ดีมีสุขในแผ่นดินเกิด ซึ่งผมในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่งก็จะขอสนองพระราชปณิธานของในหลวง ด้วยการเป็นคนดี มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างแห่งความดีงามที่คุณพ่อได้สร้างไว้”นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ 66 ปี อดีตแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 โดยหลังจากทำ การรักษาผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 3 ราย อย่างเอาใจใส่ และในเวลาต่อมานายแพทย์ปัญญา ได้ติดเชื้อโควิด19 และเสียชีวิตในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  และนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคโควิด19