ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดีแก่ “มาร์แซลู” ในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ปธน.โปรตุเกส สมัยที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดีแก่ “มาร์แซลู” ในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ปธน.โปรตุเกส สมัยที่ 2

10 มีนาคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา (Mr. Marcelo Rebelo de Sousa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ความว่า

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
กรุงลิสบอน

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่ ๒ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดอันมีประวัติมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะส่งเสริมความร่วมมือกันในกิจการด้านต่าง ๆ ให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไป ในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว