ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจทุเรียน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

จ.จันทบุรี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจทุเรียน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

8 มีนาคม 2021
0

จ.จันทบุรี – บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจทุเรียน ป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด สร้างความมั่นใจผู้บริโภค หากพบกระทำผิดดำเนินคดีเฉียบขาด

วันนี้ ( 5 มี.ค.64 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้ ฝ่ายปกครองจังหวัด บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจแผงจำหน่ายผลไม้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด โดยเฉพาะห้ามจำหน่ายทุเรียนอ่อน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์เกษตรกรชาวสวนจันทบุรี โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรีและเกษตรจังหวัด ได้นำอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียน ทำการสุ่มตรวจสอบ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดโดยมีใจความสำคัญสรุปได้ว่าจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศให้วันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประจำปี 2564 เป็นวันที่ 10 เมษายน 2564 สำหรับผู้ที่มีผลผลิตได้คุณภาพก่อนวันดังกล่าว สามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ต้องแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ที่ตั้งแปลงปลูกทุเรียน

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวว่า เพราะความต้องการทุเรียนเป็นจำนวนมาก ของคนหลายกลุ่ม ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศทำให้มีคนบางกลุ่มใช้วิธีการนำทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด เกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีต้องรักษาคุณภาพเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่จำหน่ายผลผลิตทุเรียนอ่อนซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค หากพบการเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อนจังหวัดจันทบุรีจะมีการพิจารณาพักใบรับรอง GAP สำหรับเกษตรกรและพิจารณาพักใบรับรอง GMP สำหรับล้งรับซื้อผลไม้ส่งออก อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคซื้อทุเรียนและพบว่าเป็นทุเรียนอ่อน ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ขายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือ อำเภอที่ตั้งของร้านจำหน่ายสินค้า เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 และ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 มีโทษทั้งจำ และ ปรับ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก