ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯ จันทบุรี ถวายภัตตาหารเพล และเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

ผู้ว่าฯ จันทบุรี ถวายภัตตาหารเพล และเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

8 มีนาคม 2021
0

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายภัตตาหารเพล และเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

วันนี้ ( 8 มี.ค.64 ) ที่ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) สนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการทดสอบบาสีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าทดสอบบาลีสนามหลวง 99 รูป ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) โดยจังหวัดจันทบุรีกำหนดการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ภายในพิธีมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

สำหรับการทดสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก