ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.กานา เนื่องในวันเอกราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.กานา เนื่องในวันเอกราช

7 มีนาคม 2021
0

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังสำเนาข้อความพระราชสาส์นที่ส่งมาพร้อมนี้

ฯพณฯ นายนานา อัดโด ดังกวา อาคูโฟ-อัดโด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา
กรุงอักกรา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่ง คำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกานา

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว