ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันรบพิเศษครบรอบ 55 ปี

ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันรบพิเศษครบรอบ 55 ปี

2 มีนาคม 2021
0

ลพบุรี – ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานเนื่องในวันรบพิเศษครบรอบปีที่ 55 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มี.ค. 2564 พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธาน เนื่อง ใน วันรบพิเศษ ครบรอบ 55 ปี ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี พลโท พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งถวายพานพุ่มสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยัง แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนทหารรบพิเศษ เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งยังได้เป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ นักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน 59 คน ในฐานะ เป็นผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ อุทิศตนเพื่อสังคม และมีอุปการคุณแก่หน่วยรบพิเศษ และกองทัพบกในห้วงปีที่ผ่านมา เพื่อการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2564

โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกำลังพล หน่วยรบพิเศษ ซึ่งมีพลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 18 นาย พร้อมทั้ง ได้มอบโอวาทแก่ทหารรบพิเศษทุกนาย ให้มีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง และต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ ยึดมั่นในอุดม การณ์ ของทหารอาชีพ รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ รูปแบบ ทหารรบพิเศษ ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันในทุกรูปแบบเป็นอย่างดี เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองภารกิจได้ในทุกสถานการณ์

ซึ่งทหารรบพิเศษถือได้ว่าเป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อกองทัพบก ถือเป็นกลไกลที่สำคัญยิ่งในการร่วมกับทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสร้างความรัก ความสามัคคี มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ร่วมกัน นำพาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป

สำหรับ “วันรบพิเศษ” จะตรงกับ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีแต่ในปีนี้ เนื่องจากสถาน การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระลอกใหม่ที่ผ่านมา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจึงได้พิจารณาเลื่อนการจัดงานมาเป็นวันที่ 2 มีนาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบพิเศษ


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090