ข่าวใหม่อัพเดท » กลุ่มประชาคมปฏิรูปฯ ทองคำ ร้องตรวจสอบการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอนุญาต อาชญาบัตรสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

กลุ่มประชาคมปฏิรูปฯ ทองคำ ร้องตรวจสอบการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอนุญาต อาชญาบัตรสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

27 กุมภาพันธ์ 2021
0

กลุ่มประชาคมปฏิรูปฯทองคำ ร้องตรวจสอบการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 25 ก.พ.64 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : นางอารมย์ คำจริง และคณะ กลุ่มประชาคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เดินทางมาพบผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ สำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่เขต อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

เพื่อขอให้เร่งรีบดำเนินการต่อกรณี กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน อ้างว่าปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชะลอการอนุญาต อาชญาบัตรพิเศษไว้ ตามคำสั่ง คสช ที่ 72/2559 ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงไม่ตรงกับความจริงมายังประชา ชน ตามหนังสือ ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีพยานหลักฐานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำ และมีการติดประกาศไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

กรณีนี้ประชาชนได้เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดตามกฎหมายไว้แล้ว และจะเดินทางไปยื่นหลักฐานการแจ้งความ และพยานหลักฐานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อ ท่าน นายกรัฐมนตรี และ ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงด่วนที่สุด ว่าเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

เนื่องจากจะเป็นการชี้แจงไม่ตรงกับความจริงแล้ว การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำ ยังเป็นการขัดต่อ คำสั่ง คสช. ที่ 72/2559 และยังขัดต่อมติ คณะรัฐมนตรี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หลังจากก่อนหน้านี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เคยยื่น ให้ดำเนินการถอดถอน รมว.อุตสาหกรรม และ ยื่นต่อ ปปช. เพื่อให้สอบสวน เอาผิด กับ รมว.อุตสาหกรรม และ อธิบดี กพร. มาแล้วหลายกรณี โดยมีนายปิยะ ลือเดชกุล ผอ.สำนักตรวจสอบเรื่องร้องดังกล่าวกลับไปตรวจสอบใหม่


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน