ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

6 กุมภาพันธ์ 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อ ความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายซาดีร์ จาปารอฟ (Mr. Sadyr Zhaparov) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ความว่า

ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ
​กรุงบิชเคก

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคีร์กีซ

​ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคีร์กีซจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว